Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH

towarzyszących 3. Festiwalowi Contact Center dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do Organizatora wydrukowanego formularza podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji skanem z pieczątką firmową na adres e-mail :contactcenter@meetandgrow.pl lub wypełnienie formularza zgłoszenia online na stronie https://festiwalcontactcenter.pl/#warsztaty, w którym należy podać dane kontaktowe Uczestnika/Uczestników warsztatu.
 2. Po zaakceptowaniu formularza przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą proforma.
 3. Cena warsztatu podana na stronie https://festiwalcontactcenter.pl/#warsztaty obejmuje świadczenia znajdujące się w wybranym warsztacie.
 4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 5. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać do Organizatora mailem na adres contactcenter@meetandgrow.pl .
 6. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia jednak nie później niż dnia 30 marca 2020 roku.
 7. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia oraz zgłoszeń nadesłanych po 30 marca 2020 roku, osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
 8. Nieodwołanie udziału w warsztatach w terminach przewidzianych warunkami uczestnictwa, brak uiszczenia opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą proforma oraz nieobecność podczas warsztatów nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty.
 9. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 10. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie warsztatów.
 12. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora określa Polityka Prywatności Organizatora dostępna na stronie http://meetandgrow.pl/prawne/dreamcast-polityka-prywatnosci.pdf